Положення про кафедру

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

  1. Пропедевтика внутрішньої медицини
  2. Сестринська практика
  3. Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія
  4. Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія, медична генетика
  5. Внутрішня медицина
  6. Медична генетика
  7. Клінічна фармакологія
  8. Клінічна імунологія та алергологія

На кафедрі внутрішньої медицини здійснюється навчання студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету іноземних громадян.

Перехід до методичних матеріалів