Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

  1. Загальна хірургія
  2. Сестринська практика
  3. Хірургія
  4. Клінічна анатомія та оперативна хірургія
  5. Догляд за хворими

Методичні матеріали для інтернів

Методичні матеріали для студентів

Перспективні напрями розвитку кафедри:

  • Створення комп’ютерного класу для підготовки студентів до іспитів КРОК 1 та КРОК 2;
  • Продовжити науково-дослідну діяльність в межах НДР кафедри
  • Підвищити рівень володіння англійською мовою викладачами кафедри
  • Завершити розробку навчально-методичного посібника з дисципліни «Загальна хірургія» для вітчизняних та іноземних студентів