evtuschenko

Завідувач відділу – к.пед.н., Євтушенко Ю.О.

  Відділ науково-медичної інформації ДЗ «Луганський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я України, що в подальшому поіменований як ВНМІ, є науковою структурою ДЗ «ЛугДМУ». Він функціонує як самостійний підрозділ установи і підпорядковується проректору з наукової роботи.

  Діяльність ВНМІ сприяє створенню інформаційного середовища установи як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт (навчального процесу), виконанню поточних і перспективних планів ДЗ «ЛугДМУ», підвищенню рівня професійних знань та науково-інформаційної підготовки фахівців установи.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ НАУКОВО-МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • ВНМІ очолює науково-інформаційну діяльність в установі; формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання, насамперед, в процесі науково-інформаційного супроводження науково-дослідних, дисертаційних робіт та навчального процесу установи.
 • ВНМІ здійснює науково-дослідну роботу з проблем наукової медичної інформації.
 • ВНМІ здійснює організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, опануванням нових науково-інформаційних технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів установи.
 • Відділ проводить роботу з наукової медичної інформації комплексно з іншими підрозділами установи за планом установи. Обсяг робіт визначається у відповідності до штатного розпису відділу.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ НАУКОВО-МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • ВНМІ бере участь у формуванні основних напрямків наукової політики установи га пошуку форм і методів її реалізації.
  * Якщо в структуру ВНМІ входять інші служби установи, то основні завдання та функції ВНМІ відповідно доповнюються за рахунок їх завдань.
 • ВНМІ здійснює роботу по формуванню науково-інформаційних ресурсів в установі. Разом з науковою бібліотекою створює довідково-інформаційний фонд установи, його довідковий апарат та організовує первинний облік науково-інформаційної діяльності у відповідності до вимог Державного комітету статистики України.
 • Організовує науково-інформаційне супроводження науково-дослідних, дисертаційних робіт на етапах планування, виконання та закінчення. Сприяє підвищенню ефективності використання науково-інформаційних ресурсів установи в практичній мережі охорони здоров'я.
 • Забезпечує патентно-інфомарційну роботу як частину науково-дослідних процесів згідно з науковими і дисертаційними темами ДЗ «ЛугДМУ»: надає завдання на патентно-інформаційне дослідження, регламент пошуку, затверджує довідку про пошук, звіт. Здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентно-інформаційних досліджень дисертаційних та НДР университету.
 • Здійснює консультації при створенні та охороні об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, рацпропозицій, комп’ютерних програм і т.п.);
 • Проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової медичної інформації та інформаційного забезпечення профільних досліджень.
 • Сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню нововведень, готує узагальнені матеріали щодо формування галузевого Реєстру нововведень МОЗ України на основі аналізу результатів пошукової роботи установи.
 • Разом з науковими колективами установи готує узагальнену щорічну доповідь про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров'я.
 • Організовує обмін науково-інформаційними матеріалами між регіональними та іншими профільними науковими установами.
 • Щорічно аналізує наукову інформаційну діяльність в установі і подає таку інформацію до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
 • Контролює підготовку і подання звітно-інформаційних матеріалів (реєстраційні га інформаційні карти) з НДР до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації.
 • Здійснює методичну допомогу в організації науково-інформаційної діяльності профільних закладів практичної мережі охорони здоров'я.
 • Розробляє або бере участь у підготовці методичних документів з питань НМІ.
 • Проводить класифікацію наукової продукції установи.
 • Бере участь в організації та проведенні наукових форумів, тематичних виставок, заходів по підвищенню кваліфікації спеціалістів установи, робочих нарад з питань науковедення та медицини.
 • Бере участь в реалізації інноваційних процесів в установі, підготовці інформаційних тематичних добірок та аналітичних оглядів з окремих проблем медицини.
 • Встановлює індексацію (УДК) статей, назв дисертаційних тем та предметів пошуку до них.
 • Оформляє Реєстраційні карти (за алгоритмом програми NDDKR09) дисертаційних та НДР та направляє їх до УкрІНТІ.
 • Удосконалює та створює нові науково-інформаційні технології, зокрема з використанням комп'ютерної техніки, з метою підвищення ефективності використання науково-інформаційних ресурсів установи та інших науково-інформаційних центрів.