18.06.2018 р. відбулась щорічна науково-практична конференція інтернів «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації».

   З вітальним словом виступили голова Луганської обласної державної адміністрації Ю.Г. Гарбуз, ректор ДЗ «ЛДМУ», д. мед. н., професор І. В. Іоффе.

На конференції були присутні майже 70 учасників, серед яких 46 інтернів. З доповідями виступили інтерни 12 спеціальностей: «Патологічна анатомія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Ортопедія та травматологія», «Неонатологія», «Внутрішні хвороби», «Стоматологія», «Загальна фармація», «Урологія», «Отоларингологія», «Педіатрія», «Дитяча хірургія», «Хірургія». Доповіді інтернів-завтрашніх лікарів, провізорів були присвячені актуальним питанням діагностики і лікування захворювань, які рідко стрічаються, супроводжувалися змістовними, виразними презентаціями. Майбутні лікарі провели ґрунтовні дослідження, за результатами яких зробили висновки. Вони добре володіли матеріалом, давали вичерпні відповіді на запитання присутніх.

Д. мед. н., проф. Постернак Г.І. високо оцінив рівень доповідей інтернів-випускників, побажав їм професійного зростання. Д. мед. н., проф. Лоскутова І.В. підкреслила, що автори висвітлили різноманітні актуальні питання сучасної медицини. Із напутніми словами виступив проректор з клінічної роботи, д. мед. н., проф. Овчаренко М.О.

Компетентне журі у складі д. мед. н., проф. Овчаренка М.О., д. мед. н., проф. Гайдаша І.С., к. мед. н., доц. Круглової О.В., к. мед. н., доц. Скляра С.І. присудило перше місце колективу авторів Литвинчук О.В., Журавльов В.М. (спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»), друге місце – Андрєєвій В.В. (спеціальність «Загальна фармація»), третє місце – Коркішко В.В. (спеціальність «Хірургія»).

Більше фотографій з заходу ви можете побачити тут: Google Photo